Comarch ECM (Kurumsal İçerik Yönetimi)

Günümüzde işletmeler, veri ve iş dokümanları hacmindeki muazzam artış nedeniyle, bilgi ve iş süreçlerinin etkin ve entegre bir şekilde yönetilmesiyle ilgili zorluklar yaşamaktadır. Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) sistemi süreçlere, verilere ve dokümanlara ilişkin sinerjik bir yaklaşım sağlar.

Comarch ECM gibi bu türden sistemler, dokümanların ve ilgili iş süreçlerinin etkin ve tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Şirket, formatı ne olursa olsun dokümanları kaydedebilir, özellikle iş sürecinin yürütülmesinden doğan görevler bağlamında, içeriğe hızla erişebilir ve bunları güvenle arşivleyebilir. 

Comarch ECM, kullanıcının faturalama, satın alma süreçleri, İK süreçleri, sözleşme yönetimi ve ana veri yönetimi gibi iş süreçlerinin dokümanla ilgili yönlerini tasarlamasını ve yönetmesini sağlar. Bu, kullanıcının, yasal gerekliliklere uyumluluğu sürdürürken aynı zamanda dokümanların dağıtımına dayalı süreçleri kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanır.

Demo sunumu iste

Dokümanların kaydedilmesi

Comarch ECM, kaynağı ne olursa olsun, dokümanların verimli bir biçimde yakalanmasını sağlar. Bu alanda sistem şunları kullanır: 

 • Otomatik doküman dizinlemeyle birlikte Optik Karakter Tanımlama (OCR) teknolojisi sayesinde yapısal olmayan metin dokümanlarını tanıma 
 • Kendi kendine öğrenen OCR motoru (şablonsuz!)
 • Otomatik veri aktarımları (dosya-EDI, dış sistemlerle entegrasyon)
 • Sürükle - Bırak işlevi kullanılarak bir diskten dokümanları karşıya yükleme
 • Dokümanları toplu olarak iç sisteme   aktarma
 • E-posta/faks sunucularıyla entegrasyon ve e-posta eklerinin otomatik olarak arşivlenmesi
 •  MS Office, MS Outlook ile entegrasyon

DMS (Döküman Yönetimi Servisi)

Comarch ECM, kullanıcının tüm doküman türlerini tek bir elektronik arşivde düzenlemesine olanak tanıyarak, kolay erişimin yanı sıra dokümanların verimli bir şekilde yönetilmesini ve denetlenmesini sağlar.

 • Geniş kapsamlı doküman düzenleme (kayıt dokümanları, dosyalar, özel, genel, Akıllı Dosyalar)
 • Format değişiklikleri – dönüştürmeler (resimler için de)
 • Doküman versiyonları oluşturma, erişim ve geçmiş yönetimi
 • Tüm metinde hızlı arama, yaklaşık eşleştirme (fuzzy) mantığı ve birden çok kriter
 • Yasal mevzuata uygun arşivleme
 • MS Office ile entegrasyon

BPM (İş Süreçleri Yönetimi)

Comarch ECM, şirketin her alanında verimli iş süreçleri yönetimi sağlar. Süreçler, grafik tasarımcısı içinde tanımlanır ve görevler iş rolleri ve kuyruklarında sürecin katılımcıları tarafından gerçekleştirilir. Sistem, çeşitli iş olaylarına dayalı olarak süreçleri otomatik olarak başlatabilir. 

Comarch ECM, şunları kullanarak BPM çözümünü uygular:

 • Verimli iş akışı altyapısı
 • Süreçlerin grafik tasarımı
 • Son tarihlerin ve aşamaların yönetimi
 • Görevlerin üst merciye iletilmesi
 • Süreç takibi
 • Entegrasyon mekanizmaları
 • Anlık süreçler

Raporlama

Comarch ECM, kullanıcının havuzdaki, dokümanlardaki ve süreçlerdeki verilere dayalı olarak raporlar oluşturmasına olanak sağlar. Böylece şirketler, süreçlerin etkinliğini kolayca izleyebilir, sorunlu yerleri belirleyip ortadan kaldırabilir. 

Temel işlevler şunlardır:

 • Standart bir arayüz içinde hazır BPM raporları
 • Özel İş Zekası modülü
 • Dokümanlara ve süreçlere ilişkin kapsamlı veri raporlama yetenekleri
 • Talebe göre düzenli raporlama
 • İş Zekası entegrasyonu için OLAP küpleri

Entegrasyonlar

Comarch ECM içinde entegrasyon, şirkette halihazırda var olan sistemle diğerleri arasında, hazır bir bağlantı (Comarch ERP, SAP gibi) ve tanımlı entegrasyon mekanizmaları kullanılarak gerçekleştirilen iki yönlü veri alışverişidir. Aynı zamanda, sistemde otomatik olarak oturum açılması ve organizasyon hiyerarşisinin gösterilmesi için dizin hizmetleriyle entegrasyonun yanı sıra e-postaların ve faksların otomatik olarak arşivlenmesidir. Ayrıca CMIS standardı, kullanıcının diğer havuzlar/sistemler, ECM ya da DMS içindeki dokümanlara erişmesini ve bunlarla doküman alışverişi yapmasını sağlar.

Comarch ECM'nin entegrasyon alanındaki işlevleri şunlardır:

 • ERP sistemleri, FK, İK, lojistik ve B2B platformlarıyla (EDI gibi) entegrasyon
 • E-posta/faks sunucularıyla entegrasyon
 • MS Office eklentisi
 • Active Directory / LDAP entegrasyonu
 • MS Sharepoint ile entegrasyon
 • Zengin bir API kullanabilme
 • CMIS standardının uygulanması

Ürünler

BORÇ HESAPLARI

Doğrulama ve onaylama sürecinde elektronik iş akışının yanı sıra satın alma maliyeti ve işleme sürecinin otomatikleştirilmesiyle doküman iş akışını iyileştirme.

MASTER DATA YÖNETİMİ

Veri girişinin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak üzere, önemli veriler (yükleniciler, ürünler) için etkin veritabanı yönetimi.

KALİTE YÖNETİMİ

Bilgi Tabanı - dokümanların yayımlanması, denetimler ve düzeltici eylemlerin iş akışıyla ilgili prosedürler ve önemli dokümanları içeren bir elektronik arşivi

ÇALIŞAN SIRKÜLASYONU YÖNETIMI

İK basılı dokümanlarının e-portföy biçiminde eşleştirilmesi, kullanıcının personel dokümanlarını etkin bir biçimde yönetmesini ve bilgilere hızlı erişim sağlamasını mümkün kılar.

ÜRETİM YÖNETİMİ

Üretimdeki çalışanlar için mevcut talimatlar ve prosedürlere hızlı erişim sağlayan, üretim dokümanlarını ve teknik dokümanları içeren bir elektronik veritabanı.

SÖZLEŞME YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETIMI

Dokümanları oluşturma, inceleme ve onaylamaya ilişkin elektronik iş akışıyla bağlantılı olarak, ilgili dokümanları ve sözleşmeleri içeren merkezi bir kayıt sistemi.

Güvenini kazandığımız şirketler

Grupa Eurocash

Carrefour

Ahold

Rossmann

Technicolor

Genpact

RöhligSuus

Pfeifer&Langen (Diamant)

Kompania Węglowa

Synthos

Mitsubishi Materials

Valeo

Daha fazla bilgi ve öneriye ihtiyacınız var mı?

Bize iş ihtiyaçlarınızı söyleyin, biz size özel çözümlerimizi sunalım.