Comarch Kampanya Yönetimi

Comarch Kampanya Yönetimi, pazarlama faaliyetleri yürüten, online ve offline kanallarla iletişim gerçekleştiren, ve bu operasyon alanında kontrol, en önemlisi de etkinlik düzeyini yükseltirken işleri kolaylaştırmak isteyen tüm kuruluşlar için tasarlanmıştır. 

Comarch Kampanya Yönetimi müşteri odaklı pazarlama kampanyalarının hızlı ve uygun maliyetli bir biçimde tasarımı, yürütülmesi ve analizini sağlayan bir çözümdür. Kampanya planlama sürecini optimize eder, yönetimi kolaylaştırır, uygulamayı otomatikleştirir ve sonuçların etkinlik analizini sağlar. Çözüm, aynı zamanda şirket içinde ve dışındaki çalışmaların koordinasyonu ve takibine de yardımcı olur. 

Demo sunumu iste

Comarch Kampanya Yönetimi

Özellikleri

Comarch Kampanya Yönetimi’nin en önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • interaktif pazarlama takvimi
 • kampanya aşamaları ve bunlar arasındaki bağlantıların tanımlanması
 • olay tetikleyicilerle pazarlama eylemlerinin otomasyonu
 • sadakat programlarıyla kampanya aşamaları arasında bağlantı kurulması
 • kampanya önceliklerinin belirlenmesi
 • kampanya takviminde sürükle-bırak işlevi
 • kampanya kopyalama
 • kampanya onay mekanizması
 • perakende zincirinin tamamı ya da yalnızca seçilen konumlar için kampanya planlaması
 • kampanyada yapılan değişikliklerin geçmişi
 • dahili kampanya süreçlerinin otomasyonu için yerleşik ve özelleştirilmiş iş akışları
 • iş akışı oluşturmak için kullanımı kolay, sürükle-bırak işlevli tasarımcı
 • yeniden kullanılabilir görev iş akışları
 • kullanıcıların görevlere ve rollere atanması
 • görev genel görünümü - görev zaman çizelgesi/grafikler/günün görevleri listesi
 • bildirimler ve anımsatıcılar
 • ekleri ve yorumları saklama
 • kullanıcı grubu yönetimi
 • dış iş ortakları için sisteme erişim (tedarikçiler ve ajanslar) ve kampanya hazırlama sürecine katılım
 • müşteri demografisi, geçmiş müşteri davranışları ve kampanya geçmişine dayalı olarak gelişmiş ve tam doğru müşteri hedeflemesi 
 • kullanımı kolay sihirbaz
 • hedef grup oluşturmak için birçok seçenek: sıfırdan oluşturma, var olan hedef gruplarını birleştirme ya da filtreleme, yeni koşullar ekleme, kullanıma hazır segmentleri içe aktarma 
 • hedef grup boyutunun gerçek zamanlı hesaplanması
 • her bir müşterinin işlem geçmişine ilişkin kapsamlı içgörüler
 • esnek aktarma süreci
 • test grupları oluşturma
 • mesajın içeriğinin ve görünümünün en iyi e-posta versiyonu doğrulamasını seçmek üzere yapılan A/B testleri
 • kontrol grupları
 • mesajın içeriğini ve görünümünü doğrulama
 • mesajları çeşitli e-posta istemcilerinde önizlemek ve istenmeyen e-posta testleri gerçekleştirmek amacıyla dış araçlarla entegrasyon olanağı 
 • e-posta, SMS, Çağrı Merkezi ve doğrudan posta için doğrudan iletişim
 • geliştirilmiş basit e-posta ve SMS mesajı oluşturma araçları
 • mektup şablonları oluşturma ve düzenleme
 • dinamik içerik oluşturma
 • online anketler
 • tek bir kampanya içinde farklı kanalların kullanımı
 • iletişim çakışmalarını çözümleme
 • çeşitli kanallar aracılığıyla kupon ya da fiş gönderme desteği
 • periyodik mesajlar
 • pazarlama maliyetlerini tek bir kampanyaya atama
 • ayrıntılı maliyet kategorileri oluşturma
 • sabit ve değişken maliyetlerin özeti
 • iletişim maliyetlerini otomatik olarak hesaplama
 • tahmini ve gerçek maliyet karşılaştırması
 • harcamaları maliyet merkezlerine bölme
 • maliyetleri sponsorlara atama
 • planlanan bütçe ile kampanya maliyetleri karşılaştırması
 • ROMI hesaplamasıyla kampanya etkinliği tahminleri
 • bir bakışta kampanyalarla ilgili gerekli tüm bilgilerin alınacağı dinamik gösterge panosu
 • belirli bir kampanyadan alınan sonuçların tek tek takibi
 • çok çeşitli ölçümlerle gerçek zamanlı e-posta yanıtları takibi
 • e-posta açılma ve link tıklama takipleri
 • teslim edilen ve edilmeyen SMS mesajları
 • bireysel müşteri hareketleri takibi
 • temel pazarlama öğeleri genelinde standart rapor şablonları 
 • takvimlenebilir,  dışa aktarılabilir, şirket genelinde paylaşılabilir ve işaretlenebilir raporlar
 • iki kampanyanın etkilerinin ve aşamalarının karşılaştırılması
 • interaktif grafikli analitik panoları
 • Google Analytics entegrasyonu
 • Comarch Smart Analytics çözümüyle sağlanan geliştirilmiş analizler ve İş Zekası özellikleri

Yararları

Comarch Kampanya Yönetimi çözümü, etkin pazarlama kampanyaları planlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak ve aşağıdakiler de dahil size pek çok yarar getirecektir: 

 • tüm pazarlama ekibi genelinde basitleştirilmiş planlama ve işbirliği
 • çok sayıda çok aşamalı kampanyanın bile kolayca yürütülmesi ve yönetilmesi
 • müşteri bağlılığını sağlamak üzere çok çeşitli iletişim kanalları
 • şirket içinde ve dışında çalışanların işlerinin koordinasyonu
 • müşteri gereksinimlerine daha iyi uyarlanmış reklam sunuları ile kampanya etkilerinin artırılması 
 • büyük bir müşteri tabanında kişiye özgü iletişim sayesinde daha güçlü bireysel müşteri deneyimi yaratma
 • gerçek zamanlı kampanya etkinliği ölçümleri ve karşılaştırmalı değerlendirme
 • kampanyalara ilişkin pazarlama giderlerinin kullanım etkinliğini izleyebilme
 • kullanımı kolay grafik araçları sayesinde üretkenliği artırma
 • kapsamlı raporlama becerileri ve kampanya raporlarının belirlenen kullanıcılara dağıtımı

Daha fazla bilgi ve öneriye ihtiyacınız var mı?

Bize iş ihtiyaçlarınızı söyleyin, biz size özel çözümlerimizi sunalım.