ING Bank Śląski için Kurumsal İçerik Yönetimi Platformu Uygulaması

ING grubuna ait ve Polonya'nın bankacılık pazarının liderlerinden biri olan ING Bank Śląski, yüzlerce birimiyle tüm ülkede faaliyet göstermektedir ve merkez ofisi Katowice'de bulunur. Şirket stratejisinin bir sonucu olarak ING Bank Śląski'nin asıl hedefi müşteri odaklı bir banka imajını koruyarak ve entegre finans hizmetleri sağlayarak Polonya bankacılık sektöründeki konumunu geliştirmek ve güçlendirmektir.

Uygulanan çözüm

Comarch ECM (Kurumsal İçerik Yönetimi)

Günümüzde işletmeler, veri ve iş dokümanları hacmindeki muazzam artış nedeniyle, bilgi ve iş süreçlerinin etkin ve entegre bir şekilde yönetilmesiyle ilgili zorluklar yaşamaktadır. 

Daha fazlası

Müşteri Gereksinimleri

 

ING Bank Śląski yüzlerce birimiyle Polonya'nın her yerinde faaliyet göstermektedir. Sistemin uygulanmasından önce birimler, müşteri talepleriyle ilgili tüm prosedürel dokümanların işlendiği bölgesel Operasyon Merkezlerine bağlıydı. Bankacılık hizmet sürelerinin müşterilerin beklentileri doğrultusunda olmasını garantilemek için kurye araçları günde binlerce kilometre katetmek zorunda kalıyordu. Sonuç olarak banka, geleneksel müşteri hizmetiyle bağlantılı basılı doküman sirkülasyonunun çok yavaşladığı, zaman alıcı olduğu, hataya yol açan, özetle çok yüksek maliyetli olmaya başladığı sonucuna vardı.

 

Doğal olarak, bir bilgisayar sistemi altyapısı sayesinde gereken yere anında ulaştırılabilecek, dijitalleştirilmiş doküman versiyonlarından yararlanmaya odaklanıldı. 

 

Ekonomik analizler, dokümanların merkezi olarak işlenmesinin maliyetleri en aza indireceğini ve aynı zamanda hizmet verimliliğini iyileştireceğini gösterdi. Dağınık yapıların ortadan kaldırılmasının ardından boşalan kadroların bir kısmı Katowice'de bir doküman işleme tesisi kurulurken kullanıldı. Sonuç olarak sistemin uygulanması, müşteri hizmetleriyle ilişkili iş yükünü önemli ölçüde azalttı. Diğer bir zorluk da tarayıcı arayüzü oluşturulmasıydı. Yaygın eğilimlerin aksine, sürecin merkezileştirilmesi uygulamanın yararlarını önemli ölçüde sınırlandıracağından, tüm dokümanların lokal olarak taratılmaya devam edilmesine karar verildi.

 

Merkezi doküman arşivinden yararlanma tutarlılık, güvenlik ve daha iyi yönetim sağlarken lokal doküman dijitalleştirmesi doküman görüntülerine hızlı erişime olanak vererek ve müşteri hizmet sürelerini kısaltarak soruna çözüm getirdi.

 

 

Çözüm

 

Bu gereksinimlere, Comarch uzmanları tarafından tasarlanan ve FileNet P8 platformunu temel alan Imaging Workflow Archiving (IWA) ile yanıt verildi. Bu çözüm, BPM/DMS platformu uygulamasının bir örneğidir. Özetlemek gerekirse platformun kendisi iki temel öğeden oluşur:

 • Arşiv
 • İş Akışı

 

Merkezi doküman havuzu Arşiv, izinleri dizinleme, arama, depolama ve yönetme işlemlerinin dijital doküman versiyonlarında gerçekleştirilmesine olanak verir. Comarch'ın özel yazılımı sayesinde, tarama istasyonuyla eksiksiz entegrasyon, banka birimlerinden gelen içeriğin doğrudan havuza yerleştirilmesini sağlar.

 

IWA sisteminin diğer bir önemli öğesi İş Akışı bileşeniydi. Bu bileşen, yeni teknolojiden yararlanarak bankanın iş süreçlerini değiştirebilmesine ve yeniden tasarlayabilmesine olanak tanır. İş Akışı bileşeninin kullanılması iş tüketiminin azaltılmasını ve süreçlerin daha iyi denetlenmesini sağlar.

 

İş yükünü azaltan faktörler

 • İş Akışı bileşeniyle uygulanan iş süreçleriyle, uygun dijital dokümanlar arasında doğru bağlantı
 • Şimdiye kadar bankanın kullandığı güncel işlemler için var olan özel uygulamalarla entegrasyon

 

Süreç izlemeyi iyileştiren faktörler

 • Operasyon zamanlamasını izleyen araçlar
 • Operasyonları raporlama
 • OLAP teknolojisinde düzenli olarak toplanan verilerin analizi

 

 

IWA projesinin ilk aşamasında uygulanan iş projeleri

 

 • Kredi yeniden ödemesi/fazla ödeme işlemleri
 • Genel ödeme hizmeti, depozito
 • Memorial
 • Dış sipariş hizmeti
 • Kredi mektuplarınıniç sisteme  aktarımı
 • Faktoring açma
 • Hesap düzeltme
 • Kredi açma
 • KKI, KSB verileri
 • Sözleşme -ek - hesap kapanışı
 • Ölüm halinde yapılacaklar talimatı
 • Bekleyen sipariş, doğrudan para yatırma
 • Sistem (MIG, BIK) entegrasyonu

 

İş ve Operasyon Açısından Yararları

 

ING'de IWA sisteminin uygulanması, müşteri hizmetleri ve muhasebe süreçlerini hızlandırdı. Banka birimleri arasında doküman dağıtımı önemli bir sorundu. Şu anda her kullanıcı, belirli bir vakayla ilgili dokümanların tümünü anında görüntüleyebilmektedir. IWA sistemi sayesinde ING, daha kısa bir zamanda daha çok müşteriye hizmet sağlayabilmektedir.

 

Görevler, önceden tasarlanmış bir süreç haritasına göre gerçekleştirilir. Vakanın durumu ve çalışmanın aşaması herhangi bir zamanda doğrulanabilir. Bu, bilgileri hızlı bir şekilde alan müşterilerin yanı sıra işlerin gerçekleştirilmesi sürecinde sorunlu noktaları belirleyen ve uygun bir biçimde müdahale eden yöneticiler gibi idari organlar için de büyük önem taşır.

 

ING Bank Śląski'de aşağıdaki yararlar gözlendi:

 

 • Arka ofis süreci işlerindeki azalma sonucunda işletim maliyetleri %30 oranında düştü
 • Dokümanlara online  erişim sayesinde çalışma kalitesi artırıldı
 • Hata sayısı en aza indirildi
 • Etkili raporlama sağlandı
 • Basılı doküman taşıma maliyetleri azaltıldı (günde iki kez yerine haftada bir)
 • Uygulama işleme süresi 1 saate indirildi (bir müşteri işlemini yürütmek için ortalama süre)
 • Önceliklendirme ile çalışma kalitesi artırıldı

 

Çözümün geliştirilmesi

 

Çözüm sürekli olarak geliştirilmekte ve platformun sunduğu fırsatlar sayesinde yeni iş alanları eklenmektedir. 2009'da IWA sisteminin, XFiles basılı arşiv yönetimini de kapsayacak şekilde genişletilmesiyle ilgili proje gerçekleştirildi. FileNet P8 platformu işlevlerine dayalı olarak:

 

 • Depolama yapıları (büyük kutular, küçük kutular, dosyalar gibi), fiziksel depolama konumları (yalnızca meta veriler) tasarlandı ve kaynakların etkin bir biçimde kaydedilmesi sağlandı (istek üzerine dokümanları tarama olanağıyla birlikte)
 • Doküman lojistiğiyle birlikte ödünç alınan dokümanların süreç yönetimini desteklemek için bir modül (dokümanların uygun şekilde düzenlemesi gibi yöntemlerle dokümanlara erişim maliyetinin optimizasyonu) geliştirildi
 • Basılı doküman arşivleme hizmetleri sağlayan dışarıdan bir firmayla iletişim işlevselliği uygulandı 

Daha fazla bilgi ve öneriye ihtiyacınız var mı?

Bize iş ihtiyaçlarınızı söyleyin, biz size özel çözümlerimizi sunalım.