Araştırma ve Geliştirme

Comarch'ın Arkasındaki Güç: İnovasyon

Comarch, bazı önemli sektörler için gelişmiş yazılım ve BT çözümleri tasarlama alanında ciddi bir deneyime sahip, güçlü ve bilgiye dayalı bir şirkettir. Comarch'ın sunduğu çoğu ürün, şirket içinde geliştirilir. Comarch'ın sürekli inovasyon kapasitesi, köklü deneyimi, nitelikli insan kaynakları (dünya genelinde araştırma ve geliştirme merkezlerinde 1100 uzman istihdam edilir) ve her şeyden önemlisi büyük ARGE yatırımları ile desteklenir.

Comarch stratejisinin önemli bir kısmını, en baştan, yeni ürünler ve henüz bir müşteri için hazırlanma aşamasındayken bu ürünlerin standardizasyonunun uygulanmasını amaçlayan araştırma ve geliştirmeler yürütülmesi oluşturur. Bu, bir çözümün belirli bir müşteri için geliştirilmesi durumunda bile yazılım kodlarının bazıları ya da tümünün standart bir ürün geliştirmek için kullanılabilmesini sağlar. Bu tür bir strateji de daha yüksek kârlılığı ve müşteri tabanında büyümeyi getirir. 2012 yılındaki araştırma ve geliştirme giderleri, Comarch SA gelirlerinin %9,8'i, Comarch Group gelirlerinin %11,5'i kadardır. Comarch, ekonominin önemli sektörleri için özel yazılım ve BT çözümleri geliştirmeye dayalı kapsamlı bir deneyime sahip, bilgiden güç alan bir şirkettir. Comarch'ın etkileyici yetenekleri, insan kaynakları ve yatırımlarının kullanılması ve geliştirilmesi deneyimi sayesinde sürekli inovasyonlara dayanır. Bu giderler ARGE kamu finansmanının yanı sıra şirketin kendi kaynaklarıyla da finanse edilir.

AB Fonları

Comarch'ın ARGE projelerinin bazıları, çeşitli AB ve Polonya programları aracılığıyla ortak finanse edilir. Comarch "İşletmelerin Rekabetçiliğini İyileştirme" adlı Sektörel Operasyon Programıyla finanse edilen 14 yenilikçi ARGE projesini başarıyla tamamlamıştır:

 1. Finansal Veri Ambarına Dayalı Verimli Karar Destek Sistemi
 2. Karar Destek Modülüyle Entegre Edilmiş, KOBİ'lere Yönelik Yönetim Bilişim Sistemi
 3. Büyük Müşteri Hizmeti Sistemlerinde Müşteri Sınıflandırması
 4. Yeni Nesil Ağ (NGN) Hizmetleri İçin Gerçek Zamanlı Faturalama Sistemi
 5. Telekomünikasyon Operatörleri İçin En Düşük Maliyetli Yönlendirme Sistemi
 6. Yeni Nesil Ağ Yönetimi Sistemleri İçin Modelleme ve Analiz Araçları
 7. Yeni Nesil İş Zekası Araçlarında Sorgu Maliyeti Tahmini
 8. Yenilikçi Yazılım Kalitesi Denetimi ve Hata Algılama Sistemi
 9. KOBİ Pazarında ERP Sistemleri İçin Modern Bilgi Alışverişi Sistemi
 10. Bilgisayar ve Mobil Ağlar İçin Yeni Nesil Multimedya Hizmetleri Platformu
 11. Risk Yönetimi Desteği İçin Hesaplamaya Dayalı Özel Finans Mühendisliği Araçları Geliştirme 
 12. Yerel Hükümet Yetkilileri İçin Entegre ERP Sistemi
 13. Yönetim Prosedürleri İçin Entegre Edilmiş, İnternet Tabanlı Müşteri Hizmetleri Sistemi
 14. Telekomünikasyon Yapılarının Optimizasyonu ve İzlenmesi İçin Akıllı WAN Analizi Sistemi

Comarch, 6. ve 7. Çerçeve Programlarıyla finanse edilen projelere aktif katılımla, Bilgi Güvenliği için aktif olarak çözümler geliştirmektedir:

6 Çerçeve Programı

 1. Telekomünikasyon Altyapısında Hatalı Kullanımı Algılama Sistemi MDS - Koordinatör
 2. Giyilebilir bilişimle mobil çalışanı güçlendirme (WearIT@work)
 3. Hareket Engelli Kullanıcılara Yönelik Bilgi Tabanlı ve Entegre Hizmetler İçin Çevresel Akıllı Aracılar Sistemi (ASK IT)
 4. Avrupa İşbirliğine Dayalı Kuruluş Liderliği girişimi (ECOLEAD)

7 Çerçeve Programı

 1. Ontoloji ve Yazılım Teknolojisinin Birleştirilmesi (MOST) – Koordinatör
 2. Avrupa İçin Gelişmiş Veri Madenciliği ve Entegrasyon Araştırması (ADMIRE)
 3. Güvenlik Sistemleri İçin Net Bilgi Entegrasyonu Hizmetleri (NI2S3)

Comarch, bilimsel gelişmeye yardımcı olmak için yurt içindeki fonlarla ortak olarak finanse edilen EUREKA/CELTIC Girişimi kapsamındaki projelere katılmaktadır. Gelişmiş SLAM (Telekomünikasyon Operatörleri İçin SLA Yönetimi) projesi, bu girişim kapsamında başarıyla tamamlanmıştır. Şu anda telekomünikasyon ağlarını yönetmek için kullanılan yüksek teknolojili araçlar oluşturmayı amaçlayan MANGO (Yeni Nesil Optik Ağların Yönetimi Platformu) projesi devam etmektedir. 

 

Halihazırda Comarch, Polonya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından finanse edilen dört ARGE projesi üzerinde çalışmaktadır

 1. KOBİ Pazarı İçin Belirli PLM İşlevlerinin ERP Sistemleriyle Entegrasyonu
 2. Sanal Yatırımcı Hizmeti Ofisi
 3. Bankalar ve Finans Kuruluşlarına Yönelik, Tamamen Yapılandırılabilir, Kural Tabanlı Bir Altyapı Kullanan Kredi Sistemi 
 4. İnternet ve Mobil Cihazlarını Kullanan Sanal Kuruluşlar İçin Comarch OPT!MA ERP Sistemi İşlevsel Modüllerinin Geliştirilmesi 

2010'da Comarch, IniTech girişimiyle finanse edilen "Pazar Araştırmaları Analizi İçin Yenilikçi Platform" adlı yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştır.

 

Araştırma Kurumlarıyla İşbirliği

Comarch, Avrupa ve Polonya düzeyinde finanse edilen ARGE projelerinin yürütülmesinde önde gelen üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği, iki yönlü bilgi alışverişi sağlarken yenilikçiliği geliştirir ve araştırmanın ticari bir boyut kazanmasını, Comarch'ın akademik kurumlarla sürekli etkileşim içinde olmasını sağlar.

 

Daha fazla bilgi ve öneriye ihtiyacınız var mı?

Bize iş ihtiyaçlarınızı söyleyin, biz size özel çözümlerimizi sunalım.